Get Adobe Flash player
免費48星座(48星區)算命
免費公曆生日算命
本站資訊
an image
子易預測網

電郵地址:
mail@forecasting.hk


Whatsapp:
(852) 65875282
喜歡,就別忘了分享 | 0

      百家姓     回目錄

申屠姓姓氏起源

    為上古舜帝的後代。初為勝屠氏,後因古代"勝"與"申"兩字同音,故俗稱申屠氏。
 出自薑姓,為炎帝裔孫四嶽的後代。夏朝時,四嶽之後被封於申,為侯爵位,世稱申侯。西周末年的周幽王是個荒淫無道的昏君,他先娶申侯的女兒為王後,後來又寵幸美女褒姒,廢掉申後和太子宜臼,改立褒姒所生的伯服為太子。申侯對此大為不滿,便聯合鄫國和遊牧民族犬戎一起攻打周幽王。敵兵壓境,周幽王趕緊點燃烽火,召喚各國諸侯前來援救,可是等來等去,一路援軍也沒有來。原來,褒姒雖美,卻難得開口一笑。為此周幽王立下重賞:凡能夠使褒姒開口一笑者賞賜千金。有小人就出了個餿主意,叫周幽王點起烽火戲弄諸侯。周幽王依計而行,果然引得各國諸侯來時急如星火,去時敗興而歸,亂哄哄,鬧嚷嚷,倒也使褒姒笑過几次。可是一來二去,諸侯們也學乖了,所以到後來來的諸侯越來越少了,這次真的情況緊急,各國諸侯卻以為周幽王又在做遊戲,所以都不肯來了。結果周幽王和伯服被犬戎殺死,褒姒也被擄走。於是申侯同魯侯、許侯等擁立宜臼為王,就是周平王。為了酬謝申侯的援立之功,周平王把申侯的小兒子封在屠原(今陝西合陽縣東)。居於屠原的申姓人,就以申屠命姓,稱申屠氏。
 古代有申徒氏誤傳為申屠氏。 


堂號
 "固安堂":漢朝時申屠嘉力大無窮,能腳踏強弩把它張開。隨漢高祖抗擊項羽,累官都尉,曆淮陽太守,文帝時遷禦史大夫,封固安侯。申屠氏因以號"固安堂"。 


曆史名人
    申屠嘉:漢代都尉。文帝時拜丞相,封固安侯。為人廉直,不受私人拜托。幸臣鄧通戲殿上,嘉欲殺之,為文帝赦免。景帝時,晁錯用事,嘉欲借晁錯穿鑿宗廟垣事殺錯未成,憤恨吐血而死。
 申屠剛:後漢人。性情方直,常慕史魷、汲黯之為人。平帝時,舉賢良方正,因對策時忤上意罷歸。光武帝時征拜侍禦史,後任尚書令。帝欲出遊,剛以隴蜀未平,不宜宴安逸豫,勸諫不聽,以頭抵輿輪,使車不得行。後數次以諫忤旨,貶為平陰令,終官太中大夫。
 申屠致遠:元朝人。世祖南征時,被經略使乞實力台薦為經略司知事。軍中機務,多所謀劃。累官淮西江北道肅政廉訪司事。所至有風裁。他清修苦節,恥事權貴,聚書万卷,名曰"墨莊"。著有《忍齋行稿》、《杜詩纂例》、《集古印章》等。
 申屠蟠:東漢學者。郡召為主簿不行,遂隱居精學,博貫五經,兼明圖緯。